Etter flere år med medlemsavgift har vi i år valgt å gå for en annen løsning. Medlemskapet var basert på ordningen Norsk Seniorgolf kjører. Disse har fått registrere medlemskapet i Golfbox og dermed har det aldri vært tvil om hvem som er medlem eller ikke. Vi har dessverre ikke fått denne muligheten og dermed har det oppstått en del forvirring om dokumentering av medlemskap. Dette er uheldig og vi velger derfor å sløyfe dette helt, og heller øke startavgiften noe. Forhåpentlig vil dette medføre økt deltagerantall og lavere terskel for å bli med på moroa.

Videre har vi besluttet å fjerne aldersklassene 30 og 40. Dette ga få deltagere i hver klasse så Midamatører i 2016 vil være alle over 30 år. Mer info rundt klasseindeling kommer i god tid før sesongstart.