Order of merit

Det er etablert en Order of Merit, OoM etter følgende system:

Spillerens 4 beste runder teller i sammendraget, og man må ha spilt minimum 4 turneringer for å telle i sammendraget.

Spillere som via hcp-endring skifter klasse, vil ved sesongslutt bli avregnet til den klasse vedkommende har spilt flest turneringer. Det vil bli gitt fradrag/tillegg etter banens slope for runder spilt fra annen tee.

Spill på baner med par annet enn 72 vil i Order of Merit (OOM) blir korrigert med poeng lik par-differanse. Det vil si at spill på en bane med par 70 gis 2 tilleggslag i OOM.

Det vil bli en egen Pro klasse og Pro OOM.