Klasseinndeling

Det spilles i 3 klasser. Alle klasser spiller fra samme teesteder, normal klubbtee (gul for herrer, rød for damer).
Klasse 1, Hcp + 3,0 – 4,9, Brutto slaggolf
Klasse 2, Hcp 5,0 – 9,9, Brutto Slaggolf
Klasse 3, Hcp 10,0 – 36, Netto Slaggolf
Spillere som via hcp-endring skifter klasse, vil ved sesongslutt bli avregnet til den klasse vedkommende har spilt flest turneringer.